Általános Szerződési Feltételek

A gamingvilag.eu (Üzemeltető: Tele Service Kft., Adószám: 14083424-2-10) a hozzá tartozó weboldalakon közzétett Online játékok és egyéb szolgáltatások használatát az alábbiak szerint határozza meg:

1.   A felhasználási feltételek tárgya

 1. A gamingvilag.eu (Üzemeltető) Felhasználói számára online játékokat biztosít weboldalán, kizárólag szórakoztatási célból.
 2. A gamingvilag.eu által üzemeltetett internetes játékok és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez előzetes felhasználói regisztráció szükséges. A felhasználó a regisztrációval automatikusan elfogadja az itt leírt felhasználási feltételeket.
 3. A regisztráció csak természetes személyek számára engedélyezett. Kiskorúak kizárólag törvényes képviselőjük beleegyezésével regisztrálhatnak, regisztrációjuk elküldésével biztosítják Üzemeltetőt a törvényes képviselőjük beleegyezéséről.
 4. A regisztrációhoz a felhasználónak meg kell adnia egy felhasználónevet és egy e-mail-címet. A felhasználó felelősséget vállal adatai hitelességéért.
 5. A sikeres regisztráció után, egy felhasználói fiók jön létre. A felhasználói fiókba a felhasználó bármikor be tud jelentkezni a kliens-szoftverén keresztül, adatait meg tudja változtatni. A felhasználói fiók a gamingvilag.eu beleegyezése nélkül nem ruházható át harmadik személy számára.

2.   A felhasználó jogai és kötelezettségei

 1. A felhasználó garantálja, hogy az általa regisztrációkor megadott adatok valósak.
 2. A felhasználó köteles titokban tartani bejelentkezési adatait. A felhasználó jelszavát harmadik fél számára nem adhatja ki!
 3. Abban az esetben, ha a felhasználóban felmerül az a gyanú, hogy egy harmadik személy birtokábakerült az ő jelszava, köteles azonnal megváltoztatni a jelszavát. További visszaélések esetén a felhasználó köteles értesíteni a gamingvilag.eu üzemeltetőit.
 4. A felhasználó bejelentkezési adatait kizárólag a gamingvilag.eu oldalán használja fel. A gamingvilag.eu játékszerverén van lehetőség a jelszó módosítására.
 5. A gamingvilag.eu weboldalán található egyes tartalmak (grafikák, képek, szövegek, hangok, videók) nem feltétlen a gamingvilag.eu szellemi tulajdonát képzik, ellenben a gamingvilag.eu, weboldalán csak olyan tartalmakat használ fel, melyeknek használatára engedélyt kapott.
 6. A gamingvilag.eu által üzemeltetett online játékszerverek igénybevételéhez egy kliens- szoftver telepítése szükséges. A kliens-szoftver egyes változatai különféle webhelyekről is letölthetők, a kliens-szoftver hivatalos weboldala a gamingvilag.eu, erről a webhelyről lehet a kliens-szoftvert jogtisztán beszerezni.
 7. Csak a gamingvilag.eu weboldalán felsorolt klienseket lehet használni a játékszerverhez való csatlakozáshoz.

3.   Az online játék szabályai

 1. Egy digitális eszközről egyidejűleg több felhasználói fiókkal való bejelentkezés tilos! Amennyiben ezt a felhasználó megszegi, a gamingvilag.eu bármikor szabadon tilthatja, vagy törölheti a felhasználó fiókját, adott esetben több fiókját is.
 2. Tilos a játékmenetet bármilyen segédprogrammal vagy modullal manipulálni! A felhasználó nem használhat külső programokat azon célból, hogy előnyhöz jutassa magát a többi játékossal szemben.
 3. Tilos különféle programokkal helyettesíteni a felhasználó tevékenységeit. Értsd: botokkal, scriptekkel.
 4. A felhasználó a játékban megszerzett virtuális tárgyait nem értékesítheti „valódi” pénzért. Tilos a megszerzett tárgyakkal a csere általi kereskedés is!
 5. Az online játékban használt és vásárolt virtuális javak minden jogával a gamingvilag.eu rendelkezik. Ugyanezen szabály vonatkozik a felhasználó által létrehozott virtuális javakra is.

4.   Kötelezettségszegésből adódó következmények

 1. A gamingvilag.eu nem felel azokért a károkért, amelyek egy felhasználó kötelezettségszegéséből erednek.
 2. A gamingvilag.eu nem felel azokért a károkért, amelyeket egy felhasználó egy másik felhasználóval szemben követett el. Ebben az esetben viszont a gamingvilag.eu dönthet úgy, hogy a vétkes felhasználó számára megtiltja szolgáltatásai elérését.

5.   Használati díjak

 1. Az online játékok és játékszerverek használata ingyenes.
 2. Bizonyos tulajdonságok (feature) azonban csak fizetés ellenében vehető igénybe. A fizetős tulajdonságok pontos listáját és árát a gamingvilag.eu weboldalán találja meg a felhasználó. Minden megvásárolt tulajdonság korlátozott ideig használható. Az időkorlát mértéke a gamingvilag.eu weboldalán található meg. A vásárló köteles a feltételeket a vásárlás előtt elolvasni.
 3. A felhasználónak garantálnia kell, hogy fizetős tulajdonság vásárlásakor valós és hiteles adatokat ad meg magáról.
 4. Az emelt díjas telefonhívás fizetési mód, csak telefonszámlát fizető felelős személy beleegyezésével használható.
 5. A gamingvilag.eu fenntartja a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassa a vásárolható tulajdonságok árát.

6.   Szerződés megszűnése

 1. Amennyiben a mindenkori online játék vagy a mindenkori szolgáltatás nem határoz meg mást, akkor a gamingvilag.eu weboldal és az online játék és egyéb szolgáltatások használatára vonatkozó szerződés korlátlan időtartamra kerül megkötésre.
 2. A szerződést mindkét fél bármikor felmondhatja. A felmondásnak határideje nincs, azonnali hatállyal felbontásra kerül a megállapodás.
 3. Amennyiben a felhasználó megszegi a jelen szerződésben foglaltakat, a gamingvilag.eu bármikor, azonnali hatállyal felbonthatja vele a szerződést.
 4. A felhasználó bármikor kérheti a szerződés felbontását, tárolt személyes adatainak törlését. Ezt minden esetben írásos formában, e-mailben vagy levélben kell kérvényeznie.
 5. A gamingvilag.eu, a felhasználói feltételek megszegése esetén törölheti a felhasználók adatait vagy megtilthatja a szerverhez való csatlakozás jogát!

7.   Adatkezelés

 1. A gamingvilag.eu személyes adatokat csak a felhasználó beleegyezésével tárol, az Adatkezelési szabályzatban leírtak szerint. Az adatkezeléshez a felhasználó a beleegyezését a regisztrációs űrlap elküldésével adja meg.
 2. A tárolt adatokat a gamingvilag.eu harmadik személy számára nem adja ki. A megadott e-mail-címre a gamingvilag.eu hírlevelet, és marketing célú levelet küldhet.
 3. Adatvesztésért a gamingvilag.eu nem vonható felelősségre, amennyiben az rajta kívülálló okból következik be (pl.: természeti katasztrófa, áramszünet, internetszolgáltató hibája vagy háború)

8.   Vegyes rendelkezések

 1. Tilos a felhasználónak megkerülnie a gamingvilag.eu online játék béli korlátozásait (vagy törekedni arra).